BORU YATIRIMI ICIN ORNEK FIZIBILITE

 

ICINDEKILER

 

I-YATIRIMCI KURULUŞ HAKKINDA BiLGiLER: 2

II-Yatırımla İlgili Bilgiler: 3

1-Yatırımın Cinsi: 3

2-Yatırımın Konusu: 3

3-Yatırımın Yeri: 3

4-Yatırıma Başlama tarihi: 3

5-Deneme Üretimine Geçiş Tarihi: 3

6-İşletmeye Geçiş tarihi: 3

7-Projenin Ekonomik Ömrü: 3

8-Elektrik Gücü: 4

9-İstihdam: 4

10-Projenin Kapasitesi: 4

11-Projenin Gerekçesi: 4

12-Üretilecek Mallar ve Hizmetler: 5

III-Projenin Teknolojik Yönleri: 6

1-Üretim Teknolojisi: 6

2-Üretim Akış Şeması: 9

3-Know How: 15

4-Çevreye Etkisi: 15

IV-Toplam sabit Yatırım Tutarı: 15

1-Arsa ve Arazi Bedeli: 15

2-Etüt ve Proje Giderleri: 15

3-Arazi Düzenleme ve hazırlık Yapıları: 15

4-Bina ve İnşaat Giderleri: 15

5-Ana fabrika Makine ve Techızat Giderleri: 15

6-Yatırımcı İsletmeler Makine ve Techızatı: 15

7-Mefruşat Giderleri: 15

8-İthalat ve Gümrükleme Giderleri: 15

9-Tasıma ve Sigorta Giderleri: 15

10-Montaj Giderleri: 15

11-Taşıt Araçları: 15

12-İsletmeye Alma Giderleri: 15

13-Genel Giderler: 15

14-Diğer Giderler: 15


I-YATIRIMCI KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER:

 

1. Adı ve Unvanı:

 

2. Haberleşme Adresi:

 

3. Telefon, faks ve e-posta adresi:

 

4. Sermayesi:

   Ortaklar Hisse Oranı:

 

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve kimlik numarası:

 

6. Ortaklar Hakkında Bilgi:

 

7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluşlar ve bankalar, adresler ve telefon numaraları:

 

8. Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:


II-Yatırımla İlgili Bilgiler:

 

1-Yatırımın Cinsi: 

 

Yatırım Komple Yeni olacaktır.

 

2-Yatırımın Konusu:

 

Yatırımın konusu Polietilen, Polipropilen ve Cam Elyaf Takviyeli Boru ve Bağlantı elemanları üretimidir. Bu yatırımda üretilecek boru cinsleri şu şekildedir:

 

HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) malzemeden imal edilen basınçlı borular (kentsel altyapılarından içme suyu ve doğal gaz projeleri için) 20 ila 630 mm çapları arasında 5 ile 30 bar basınç sınıflarında PE 80 ve PE 100 borular,

 

150 ila 400 mm çaplar arasında çift cidarlı korruge boru,

 

500 ila 3600 mm çaplar arasında sarmal PE korruge borular (kentsel altyapı yağmur ve kanalizasyon projeleri için)

 

300 ila 2600 çaplar arasında 6 ila 32 bar arasında cam takviyeli polyester boru

 

110 ila 500 çaplar arası yüksek basınca dayanıklı tel takviyeli PE borular ve ek malzemeleri

 

3-Yatırımın Yeri:

 

Yatırım XXXX ili sınırları içinde yapılacaktır.

 

4-Yatırıma Başlama tarihi:

 

5-Deneme Üretimine Geçiş Tarihi:

 

6-İşletmeye Geçiş tarihi:

 

7-Projenin Ekonomik Ömrü:

 

8-Elektrik Gücü:

 

9-İstihdam:

 

10-Projenin Kapasitesi:

 

1-PE Boru 20–120 mm Arası:                                                       840.000 kg

   (350 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

2-PE Boru 140-400mm Arası:                                                    1.680.000 kg

   (700 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

3-PE Boru 450-630mm Arası:                                                    2.160.000 kg

   (900 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

4-Çift Cidarlı Korruge Boru:                                                      1.080.000 kg

   (450 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

5-Spiral Sarmal Borular:                                                          1.200.000 kg

   (500 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

6-Tel Takviyeli PE Borular:                                                          720.000 kg

   (300 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

7-Cam Takviyeli Borular:                                                          6.720.000 kg

   (2800 kg/saat * 8 saat/gün * 300 gün/yıl)

  

TOPLAM                                                         :                     14.400.000 kg/yıl

 

 

11-Projenin Gerekçesi:

 

Yatırım kapsamındaki boru pazarı, Doğal gaz pazarının gelişmesi, Kolay montajı ve tesisat süresinin kısa olması, mükemmel kimyasal dayanıklılığı, özellikle orta çaplarda diğer borulardan çok ucuz olması, nedeniyle hızla büyümektedir. Buna ilave olarak imal edilecek boruların hafif olması ve iç içe geçirilerekten taşınabilir olması nedeniyle nakliyesi kolaydır. Pahalı montaj ekipmanı gerektirmez. Korozyona dayanıklı metal olmayan malzemeden üretildiği için katodik koruma ve ek tecrit malzemeleri gibi pahalı uygulamalara gerek duymaz. Bu nedenle isletme maliyeti yoktur. İç yüzeyinin düzgün olması nedeniyle sürtünme katsayısı düşük olup daha az pompa enerjisi gerektirir.  Bu nedenle daha küçük boru çapları ile metal ve beton esaslı borulara göre aynı debinin geçirilmesi sağlanır. Kireç tutmaz tortu oluşturmaz bu nedenle de uzun omurludur.

 

Son teknoloji ile üretimi yapılacak borular, uluslararası tüm Standartları sağlayarak, içme suyu, atık su, kanalizasyon, sıhhi tesisat, her turlu sıvı taşınması ve doğal gaz tesisatlarında, gıda, ilaç ve kimya sanayinde cop toplama alanları gibi yaygın bir kullanım alanına sahip olarak ülkemizin artan boru talebine cevap verecek aynı zamanda ihracatı yapılacaktır.

 

Üretilecek borular ülkemize tasarruf sağlamanın ötesinde yasam kalitesinin de artmasına katkı sağlayacaktır.

 

12-Üretilecek Mallar ve Hizmetler:

 

Son teknoloji urunu olan makine donanım ve cihazlarla donatılacak modern fabrikasında ülkenin ihtiyacı olan aşağıdaki ürünler üretilecektir.

 

1-yüksek yoğunluklu ve orta yoğunluklu doğal gaz ve temiz su polietilen boruları ve bağlantı elemanları

2-bina içi atık su polipropilen boruları

3-polietilen korruge boruları ve bağlantı elemanları

4-çelik tel takviyeli yüksek basınca dayanıklı polietilen borular

5-cam elyaf takviyeli polyester borular ve bağlantı elemanları

 

12.1-Plastik Borular:

 

İçme suyu ve Doğal gaz sistemlerinde kullanılacak basınçlı borular, kanalizasyon drenaj ve katı atık hatları ve deniz suyu deşarj sistemlerinde kullanılan dış çapları 20mm’den 630 mm’e kadar olan çeşitli basınç sınıflarındaki PE borular (PE 80 ve PE 100) üretilecektir.

 

Üretilecek borular TSE, ISO ve DIN standartlarına uygun olacaktır.

 

12.2-Çift Cidarlı Korruge Borular:

 

150 mm ile 400 mm arasındaki iç çap aralığında SN4 ve SN8 sınıfındaki korruge borular muflu ve mufsuz olarak üretimi yapılacaktır.

 

12.3-Spiral Sarımlı Korruge Borular:

 

500 mm ile 3600 mm iç çap aralığında 2 kn/m2 ile 125 kn/m2 rijitliğindeki boruların üretimi yapılacaktır.

 

12.4-Çelik Tel Takviyeli Kompozit PE borular:

 

110 mm ile 350 mm dış çap Aralığında 30 bara kadar dayanıklı çelik tel takviyeli PE borular üretilecektir.

 

12.5-Cam takviyeli Polyester Boru:

 

Sürekli Filament-elyaf sarma üretim prosesi ve teknolojisi ile 300 mm’den 2600 mm’ çap aralığında 2.500, 5.000 ve 10.000 rijitlik sınıfında 32 Atm. Basınca dayanıklı TS, ISO, DIN ASM ve AWWA standartlarına uygun üretim yapılacaktır. Kesintisiz fitil ve kısa elyaf olmak üzere iki farklı cam elyaf ürününün reçine ile karışımından oluşan iç ve dış tabaka arasında kumunda katılması ile rijitliği artırılacaktır.

 

CTP borudan üretilen bağlantı manşonları ve projelerin ihtiyaç duyduğu özel parçalarda imal edilecektir.

 

Firma sektöründeki son teknolojik makineleri ve prosesi ve sahip olduğu tecrübe ile pazarda kısa surede yer alacak ve ülke ihracatına da katkıda bulunacaktır.

 

Yurt içi satışlarının büyük kısmı İller bankası, Devlet su işleri ve belediye ihaleleri ile yurtdışında basta Ortadoğu kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde kullanılacaktır.

 

12.6-KALITE KONTROL:

 

Tamamı otomatik olarak gerçeklesek boru üretimi kurulacak kalite sistemi ve modern laboratuarı ile hammadde tedarikinden, üretimin her aşamasında devam edecek ve müşteriye ülkenin en kaliteli ürünleri sunulacaktır.

 

Borularda sızıntı kontrolü, dış yük altında dayanım, ısı iletkenliği gibi özellikleri asama asama kontrol edilecek ve müşteriye tam bir güvence verilecektir.

 

Üretim sureci tamamlanmış tüm ürünler uluslararası standartlardaki tüm testlere tabı olacaktır.

 

12.7-SATIS SONRASI DESTEK:

 

Üretimin yanında kullanıcılara boşaltma nakliye depolama döşeme ve ilk saha testleri konusunda da gerekli satış sonrası desteği verecektir.

 

Çeşitli bilgisayar programları kullanılarak projelendirme ve teknik destek verilerek her turlu uygulamanın doğru ve hızlı şekilde yapılması için danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

III-Projenin Teknolojik Yönleri:

 

1-Üretim Teknolojisi:

 

1.1-       Düz Plastik Basınçlı Borular:

 

Üretim Ekstrüzyon teknolojisi ile yapılacaktır. Kullanılacak ana malzeme polietilendir: Polietilen malzeme yüksek yoğunluklu orta yoğunluk ve alçak yoğunluk olmak üzere üç sınıfa ayrılır ve basınçlı gaz hatların da ve basınçlı su nakil hatlarında kullanılır.Polietilen malzemenin özellikleri arasında U.V ışınımlarına iyi dayanım, Yüksek Sürtünme Dayanımı, Yüksek E.S.C.R mukavemeti olması imal edilecek boru ıcın önemlidir.

 

Polıetılen malzeme Hızlı Çatlak ilerlemesine Karsı Yüksek Dayanım gösterir.

Bu husus özellikle yüksek basınç altın da çalışan geniş çaplı borular için malzemenin doğasında olması gereken bir özelliktir.

 

 

1.1-       Çift Cidarlı Korruge Borular:

 

Üretim Ekstrüzyon makineleri ve çift cidarlı kalıplar kullanılarak istenen çapta, şekilde ve uzunlukta yapılacaktır. Borular iç yüzeyleri düzgün dış yüzeyleri ise profilli olacak şekilde imal edilecektir

 

 

 

1–3- Spiral Sarımlı Korruge Borular:

 

Boru, ekstrüzyondan çıkan termoplastik bantların özel makinelerde spiral olarak istenen çapta, şekilde ve uzunlukta sarılmasıyla imal edilecektir. Bu borulardan kesilerek imal edilen ekleme parçaları da üretimin bir parçasıdır. Borular iç yüzeyleri düzgün dış yüzeyleri ise profilli olacak şekilde imal edilecektir.

 

1-4- CTP Boru:

 

Sürekli Filament-elyaf sarma üretim prosesi ve teknolojisi kullanılacaktır.

 

 

CTP BORU YAPISI:

 

CTP borular birbirini destekleyen üç kattan oluşmaktadır. Her katın kendine göre özellikleri ve fonksiyonu vardır. BU üç tabakanın yapısı su şekildedir.

 

İç Tabaka:

Direk olarak içinde taşıdığı maddeye temas eden borunun en içindeki tabakadır. Taşıdığı sıvın içindeki tüm kimyasallara karsı dayanıklı reçine ile maksimum dayanıklılığı artırılmıştır.

 

Orta Tabaka:

İç ve dış basınç ve yüklere Karsı borunun mukavemeti sağlayan tabakadır. İç tabakanın kalınlığı borunun taşıyacağı iç ve dış yüklere karsı koyabilecek kalınlıkta yapılır. Bu tabakada cam elyaf fitil ve kırpma malzemesi reçine ve kum kullanılır.

 

Dış Tabaka:

 

Boruyu dış etkilere karsı korumak için en az 2 mm kalınlığında reçine ve cam elyaf kullanılarak imal edilir. Güneş ışığına karsı korunması için gerektiğin de ilave katkı malzeme de kullanılabilir.

 

 

Bağlantı Manşonları

 

Boruların birbirine bağlantısı için yine CTP boruların kesilmesi ve içine elmas uçlu makinelerde fitil yuvası açılması ile üretilen manşonlar kullanılır. Manşonların içine acılan yuvalara Kauçuk contalar takılarak sızıntı önlenir.

 

Bağlantı Elemanları ve Özel Parçalar

 

Şebeke bağlantılarında kullanılan çok çeşitli bağlantı elemanları da yine CTP boruların çeşitli sekilerde kesilmesi ve el yatırma metodu ile cam elyaf kumaş keçe ve reçine kullanılarak konfeksiyon şeklinde imal edilmesi ile üretilir. Gerektiğinde kalıplarda kullanılır.

 

Baslıca bağlantı elemanları ise şunlardır:

90° ve 45° Dirsek

TEE bağlantısı 

Redüksiyon

Flanş

 

Bunların yanında proje ve müşteri isteklerine göre çok çeşitli bağlantı elemanları da üretmek mümkündür.

 

1-5- Plastik Boru Bağlantı Elemanları:

 

Enjeksiyon teknolojisi ve enjeksiyon kalıpları kullanılacaktır. Enjeksiyon makineleri kilitleme kuvvetleri 1300 tona kadar olacaktır. Makineler 2 plakalı ve 4 noktadan yapılan eşit ve rıjıt hidrolik kilitleme sistemiyle kalıp ömrü ve bitmiş urun hassasiyeti sağlanacaktır. Enjeksiyon makinelerinde elektrofuzyon plastik ek malzemeleri imal edildikten sonra özel CNC makinelerde tel sarılacak ve pimler takılacaktır.

 

2-Üretim Akış Şeması:

 

2.1-Plastik Borular:

 

Plastik hammadde kurutucularda nemi alınarak ekstruder'e besleme hattı ile aktarılır. Tek vidalı Ekstruder de plastik hammaddesi eritilerek kafaya doğru basınçlı şekilde itilir. Extruder kafasında erimiş plastik boru şeklini alarak vakum tanka girer. Burada borunun farklı basınç sınıflarına göre et kalınlıkları kalibreler tarafından ayarlanarak soğutma işlemi baslar. Vakum tankından çıkan plastik boru henüz sıcak olduğundan soğutma tanklarında oda sıcaklığına kadar su püskürtülerek soğutulur. Boru hattında bulunan paletli çekiciler borunun hareket ve üretim hızını belirler. Boru üzerine standartlara göre gerekli yazılar yazıldıktan sonra belirli uzunluklarda kesilir. 125 çapa kadar olan borular istenirse sarma makinelerinde kangal olarak hizmetine sunulur. Soğutma tankı sonrasında ultrasonik kontrol üniteleri ile boru çapı, et kalınlığı ve ovalliği ölçülür.

 

linesema

 

 

 

2.2-Çift Cidarlı Korruge Borular:

 

Plastik hammadde kurutularak nemi alınır ve ekstruder'e besleme hattı ile aktarılır. Tek vidalı Ekstruder de plastik hammaddesi eritilerek mandrele doğru basınçlı şekilde itilir. Erimiş malzeme değişik çaplara göre imal edilmiş kalıpların içine girerek vakum ile korruge borunun dış kabuk şeklini alır. Borunun içi düz olarak kalıpta ki şeklini alır. Korruge makinesinden çıkan boru henüz sıcak olduğundan soğutma tanklarında oda sıcaklığına kadar su püskürtülerek soğutulur. Boru üzerine standartlara göre gerekli yazılar yazıldıktan sonra belirli uzunluklarda kesilir.

 

 

2.3-Sarmal Korruge Borular:

 

Plastik hammadde kurutularak nemi alınır ve ektrudere besleme hattı ile aktarılır. Tek vidalı Ekstruder de plastik hammaddesi eritilerek özel boru kalıbına doğru basınçlı şekilde itilir. Boru kalıbında plastik malzeme şeritler halinde çıkar ve spiral sarma borunun alt ve üst bantlarını oluşturur. Bu bantlar şeritler halinde boru çaplarına göre farklı mandrellere sarılarak korruge boru şeklini alır. Soğutma işlemi sonunda boru içinden mandrel çıkartılır.

 

2.4-Çelik Tel Takviyeli PE Boru:

 

Plastik hammadde kurutularak nemi alınarak Ekstruder besleme hattı ile aktarılır. Tek vidalı Ekstruder de plastik hammaddesi eritilerek kafaya doğru basınçlı şekilde itilir. Extruder kafasında erimiş plastik boru şeklini alarak vakum tanka girer. Burada borunun farklı basınç sınıflarına göre et kalınlıkları kalibreler tarafından ayarlanarak soğutma lemi baslar. Vakum tankından çıkan plastik boru henüz sıcak olduğundan soğutma tanklarında oda sıcaklığına kadar su püskürtülerek soğutulur. Bu şekilde imal edilen iç boru üzerine özel tel sarma makineleri ile çeşitli açılarda tel sarılır. İç boruya sarılan teller özel yapıştırıcı ile sabitlendikten sonra borunun dış katı yine Ekstruder de eritilen plastik malzeme ile kaplanır. Boru hattında bulunan paletli çekiciler borunun hareket ve üretim hızını belirler. Boru üzerine standartlara göre gerekli yazılar yazıldıktan sonra belirli uzunluklarda kesilir.

2.5 CTP BORU:

 

CTP boru üretim makinesi sürekli ilerleyen Mandrel sistemiyle çalışacak olup 300–2600 mm aralığındaki boru çaplarını üretebilecek kapasitede olacaktır. Sürekli ve tekrarlanabilir bir üretim sağlanabilmesi için gerekli kontrol ekipmanları vardır.

 

CTP Boru Makinesinin çalışma prensibi ve işlevselliği bazı ana başlıklar altında şu şekildedir. 

 

Sıvı Hammadde Stok ve Hazırlama:

Reçinenin, üretim hattına gönderilmeye hazır hale getirildiği bölümdür. Reçine tankları ana reçine stok tankından beslenir ve gerekli karışımlar ilave edilerek, üretime hazır hale getirilir. Tank üzerinde bulunan karıştırıcı ile reçinenin devamlı olarak karıştırılması sağlanır ve böylece homojen bir karışım elde edilir. Su ceketli reçine tanklarının devamlı olarak sıcaklığı kontrol edilir ve sıcaklık istenilen değerde otomatik olarak ayarlanır.Üretim başladığında tanklar içindeki reçine debi ayarlı pompalar vasıtası ile üretim kaplarına basılır.

 

Kum Hazırlama ve Besleme:

Makine üzerine yerleştirilen tüketim bunkerinden kum, helezon ile boru üretim kum besleme sistemine taşınır. Makinenin çalışmasıyla birlikte, kum helezon ile besleme kabına boşaltılır, ısıtılarak ve debisi ayarlanabilir dozaj klepesi ile mandrenin üzerine beslenır.

 

Chop Hazırlama ve Besleme:

Makaralar halinde temin edilen cam elyaf rulo arabaları üzerine dizilir ve chopper (kesici) ünitesine beslenir. Makinenin çalıştırılması ile birlikte chopper dönmeye başlar ve daha önceden yerleştirilmiş olan yeterli miktarda elyaf parçalanarak mandrenin üzerine boşaltılır.

 

Hoop Hazırlama ve Besleme:

Makaralar halinde gelip araba üzerine dizilen cam elyaf gergi rulolarından geçirilerek her elyaf için ayrı bir gergi rulosu kullanılır ve böylece elyafların eşit ve istenilen gerginlikte boru etrafına sarılması sağlanır.

 

Katalizör Besleme:

Katalizör sistemi katalizör tankı, pompalar ve flow metrelerden oluşur. Katalizör üretim esnasında uygun debide pompalar vasıtası ile her iki reçine kabına da ayrı ayrı iletilır.

 

Üretim Hattı

Üretim hattı bütün hammaddelerin bir araya geldiği ve boruyu oluşturduğu makinenin ana bölümüdür. Üretilecek boru çapına göre hızı ayarlanabilen silindirik şekilli Mandrel üzerine yerleştirilen çap ayar diskleri ve rulmanlı çelik şerit kaydırma profilleri yerleştirilerek makine çalışmaya hazır hale getirilir. Yine üretilecek boru özelliklerine (basınç, çap vs) göre hoop, chop, kum, reçine, katalizör vs kısımları scada üzerinden ayarlanır.

 

Çelik şerit mandren üzerine sarılır, gergi pistonu ile çelik şeridin gerginliği ayarlanır. Kaydırma profilleri ucundaki followerlar ayna üzerinde gezerek çelik şeridin rulmanlar üzerinden ileriye doğru ilerlemesini sağlar. Böylece sürekli olarak ileriye doğru ilerleyen bir Mandrel elde edilmiş olur.

Boru üretim hızı çelik şeridin ilerleme hızıyla aynıdır.

Üretimin hemen öncesinde reçine Mandrel üzerinde iki farklı kapta (body, liner) katalizör ile karıştırılıp üretime hazır hale getirilir.

Üretilecek boru çapına uygun olarak, hammadde besleme ünitelerini üzerinde taşıyan hareketli platformun yüksekliği ayarlanarak, hammaddelerin Mandrel üzerine uygun yükseklikten düşmesi sağlanabilecektir.

 

Boru üretimi başladığında ince granüllü dolgu maddesi (kum), reçine, elyaf ve yüzey malzemeleri daha önceden ayarlanmış (reçete bilgisi) hassas miktarlarda ve uygun noktalardan borunun üzerine boşaltılarak, boru et kalınlığının oluşması sağlanır. Borunun çelik şeride yapışmasını engelleyen ve boru yüzeyinin düzgünlüğünü sağlayan bantlar da makinenin yanındaki rulolardan beslenir.

 

Makina çıkışına yerleştirilecek olan boru destek arabası sayesinde borunun kendi ağırlığı ile esnemesi ve böylece boru et kalınlığında meydana gelecek bozulmalar engellenmiş olur. 

 

Boru Isıtma Sistemi:

Borunun et kalınlığı oluşan kısmı, mandrelin ilerlemesiyle ısıtma bölgesine girer. Bu bölgede borunun yüzey sıcaklığı hareketli termal kamera ile sürekli olarak izlenir.

 

Boru Kesim Sistemi

Isıtma kısmının hemen çıkışında boru çapı sürekli olarak ölçülür, istenenlerin dışında değerlerle karşılaşıldığında geriye dönülerek değerler operatör tarafından yeniden ayarlanır.

 

Boru belirlenen kesim boyuna ulaştığında servo hareket düzeneğine sahip testere şasesi mandren hızına akuple olup, harekete başlayarak kesim işlemini başlatır.

 

Boru Taşıma Sistemi:

Mandrelden çıkan boru, taşıma arabaları üzerindeki rulolardan destek alarak ilerler. Bu rulolar borunun hem dönüp hem de ilerlemesine imkan verir. Boru taşıyan dört adet araba hidrolik tahrikli yüksekliği ayarlanabilir şekildedir.

 

İmal edilen boru belli uzunlukta kesildikten sonra manşon takılarak stok sahasına gönderilir.

 

3-Know How:

 

Boru üretimi için makine tedarikçilerinden herhangi bir Know-How alınmayacaktır.

 

4-Çevreye Etkisi:

 

Projede kullanılan hammadde ile proseste cevre kırlılığı oluşturacak bir asama yoktur.

 

IV-Toplam sabit Yatırım Tutarı:

 

1-Arsa ve Arazi Bedeli:

 

2-Etüt ve Proje Giderleri:

 

3-Arazi Düzenleme ve hazırlık Yapıları: 

 

4-Bina ve İnşaat Giderleri:

 

5-Ana fabrika Makine ve Techızat Giderleri: 

 

6-Yatırımcı İsletmeler Makine ve Techızatı:

 

7-Mefruşat Giderleri:

 

8-İthalat ve Gümrükleme Giderleri:

 

9-Tasıma ve Sigorta Giderleri:

 

10-Montaj Giderleri:

 

11-Taşıt Araçları:

 

12-İsletmeye Alma Giderleri:

 

13-Genel Giderler:

 

14-Diğer Giderler:

 

 

                                                                                                         BACK